Andrzej Misiewicz

Freelance PHP & Wordpress developer

Integracja z aplikacją Asari.pl

Wtyczka, integrująca wordpress’a z zewnętrzną aplikacją do zarządzania biurem nieruchomości asari.pl. Aplikacja Asari udostępnia specjalne API za pośrednictwem którego, wtyczka pobiera informacje i zapisuje je w bazie danych wordpressa. Pobierane są szczegółowe informacje o nieruchomościach oraz reprezentujących je agentach. Jeśli nieruchomość posiada opis w języku angielskim, tworzona jest również jej weraja angielska (kompatybilna z wtyczką WPML)

Sama integracja odbywa się automatycznie o ustawionej wcześniej porze, jako zadanie cron (a dokładniej wordpressowy odpowiednik crona) lub ręcznie od strony administracyjnej. Ręczna aktualizacja jest bardzo przyjazna użytkownikowi, widoczny jest pasek postępu aktualizacji oraz pasek komunikatów. Na zakończenie wyświetlany jest raport dokonanych zmian, daty startu i zakończenia integracji oraz ewentualnie napotkane błędy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dla użytkownika, który jest informowany co się w danej chwili dzieje.

asari progress bar

Aplikacja Asari pozwala exportować nieruchomości wszystkich biur będących w bazie. Zatem pełne uaktualnienie wszystkich ofert jest to import do wordpress’a około 16 tys. nieruchomości, z czego około 1/3 ma również wersje angielskie.

Wtyczka w swoim kodzie definiuje specjalny obiekt ‘property’ (custom post type) reprezentujący importowane nieruchomości (domy, mieszkania, dzialki, lokale, obiekty komercyjne) dzięki temu mamy dostęp do wszystkich zaimportowanych nieruchomości z panelu administracyjnego. Z opcji niestandardowych użytkownik może wybrać obrazek który będzie wyświetlany na stronie jako obrazek główny (reprezentujący nieruchomość np. na listingach wyszukiwania)

Poza samą integracją nieruchomości, wtyczka została rozbudowa również o “shortcode” oraz “widget” rozbudowanej wyszukiwarki jak i obsługę tego wyszukiwania. Możliwość sortowania wyników według różnych kryteriów lecz z priorytetem ofert własnych agencji.

Wtyczka jest zainstalowana na stronie atelienieruchomosci.pl i nie jest przygotowana do sprzedaży, był to projekt na indywidualne zamówienie.